Blog

סוג של מילון על שיטות עיבוד שונות של קפה

טבלה מהממת שהכין קריסטופר פראן שמסבירה בפירוט רב אודות כל שיטות העיבוד הקיימות. נתון חשוב מאוד במיוחד בימינו     קרדיט: קריסטופר פראן. לינק לכתבה המקורית בויקיפדיה שלנו ניתן למצוא עוד...

סוג של מילון על שיטות עיבוד שונות של קפה

טבלה מהממת שהכין קריסטופר פראן שמסבירה בפירוט רב אודות כל שיטות העיבוד הקיימות. נתון חשוב מאוד במיוחד בימינו     קרדיט: קריסטופר פראן. לינק לכתבה המקורית בויקיפדיה שלנו ניתן למצוא עוד...